Studentski domovi

Svake akademske godine, pravo učešća na Kokurs za mjesto u studentskom domu, imaju svi studenti koji se školuju vam mjesta stanovanja. Ukoliko nakon raspodjele u domu ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti i studenti postdiplomskih, magistarskih i doktorskih studija, koji nijesu u radnom odnosu, školuju se van mjesta stanovanja, a koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

Studenti se rangiraju na osnovu dostavljene dokumentacije. Ako je broj prijavljenih veći od broja raspoloživih mjesta prednost će imati učenici sa boljim uspjehom u prethodnom školovanju. Drugu najvažniju ulogu kod prijema u studentski dom igra mjesto stanovanja prijavljenog kandidata - što dalje, to je veća šansa da ćete dobiti mjesto u domu.Međutim, u slučaju jednakog broja bodova, prednost imaju učenici koji imaju većibroj bodova na osnovu uspjeha.

Studenti sa posebnim obrazovnim potrebama, ostvaruje pravo na smještaj u domu uz uvažavanje njegovih posebnih potreba. 

Kod upisa studenata II, III, IV, V ili VI godine, prednost u rangiranju imaju studenti koji ostvare veći broj ECTS kredita i koji imaju veći index uspjeha.

Na mapi ispod možete vidjeti gdje se nalaze domovi, kao i neke osnovne informacije o njima.                                                    


Studentski krediti

Brucoš si i zanima te kako da dođeš do kredita? Ne brini, mi ćemo ti pomoći da se snađeš!

Ko ima pravo da se prijavi?

Ove godine, 860 kredita se dodijeljuje studentima prve godine osnovnih studija i to: 770 kredita studentima prve godine osnovnih studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 90 kredita studentima prve godine osnovnih studija na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, 2.290 kredita studentima starijih godina studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 250 kredita studentima starijih godina koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore.

Pravo da konkurišu za studentski kredit imaju studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

Prijava za dodjelu studenskih kredita za studente koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori podnosi se isključivo elektronski preko Portala elektronske uprave, na adresu: www.euprava.me

Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem, dostavljaju i dokumenta u papirnoj formi.

Kakvi su kriterijumi za dodjelu kredita? 

Ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imaju studenti koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija. 

Koja dokumenta treba da priložim?  

Pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem na www.euprava.me , dostavljaju se u papirnoj formi i sljedeća dokumenta: (1) Ovjeren prepis svjedočanstva o završenom razredu srednje škole za studente I godine studija; (2) Uvjerenje o upisu na fakultet i akademiju za studente I godine studija, odnosno potvrda o studiranju za studente starijih godina; (3) Uvjerenje o položenim ispitima za studente starijih godina; (4) Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte, za studente svih godina studija; (5) Uvjerenje da roditelj, odnosno staratelj studenta ostvaruje pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti.

Koliko iznosi rata studentskog kredita? 

Rate kredita se kreću između 37,00 eura i 53,00 eura u zavisnosti od godine studija i prosječne ocjene iz prethodne godine studija.