Prilike za mlade

Makanje znaju da sve nade države u napredak leže u kvalitetnom obrazovanju njene omladine. Zato nastojimo da svima vama učinimo dostupnim informacije koje vam mogu pomoći da pronađete prilike za dalji razvoj i kontinuirani napredak.

U okviru ove rubrike, Makanje će vas informisati o stipendijama za nastavak studija na svjetski poznatim univerzitetima, o konkursima za stipendije i seminare, o praksama u zemlji i inostranstvu. Nadamo se da ćete se, nakon svih stečenih iskustava i znanja, ipak vratiti u Crnu Goru da ga podijelite sa nama i da zajedno stvaramo bolje sjutra o kome sanjamo.

Izdvajamo

Praksa u CERN-u u 2021.
03.12.2020, 12:12h
Studiranje i istražiivanje u Njemačkoj
01.12.2020, 22:12h
Stažiranje u Evropskom parlamentu - Schuman Traineeships
30.11.2020, 12:11h
Kurs za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja
30.11.2020, 12:11h
Onlajn kurs (MOOC) o digitalnom radu mladih
14.11.2020, 12:11h
Konkurs za program obuke sportskih administratora
01.11.2020, 12:11h