Prilike za mlade

Makanje znaju da sve nade države u napredak leže u kvalitetnom obrazovanju njene omladine. Zato nastojimo da svima vama učinimo dostupnim informacije koje vam mogu pomoći da pronađete prilike za dalji razvoj i kontinuirani napredak.

U okviru ove rubrike, Makanje će vas informisati o stipendijama za nastavak studija na svjetski poznatim univerzitetima, o konkursima za stipendije i seminare, o praksama u zemlji i inostranstvu. Nadamo se da ćete se, nakon svih stečenih iskustava i znanja, ipak vratiti u Crnu Goru da ga podijelite sa nama i da zajedno stvaramo bolje sjutra o kome sanjamo.

Izdvajamo

Otvoren poziv za razmjene osoblja u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija
09.03.2022, 12:03h
Prijave za pripravnički program Best of South-East do 3. decembra
03.12.2021, 13:12h
Konkurs za Univerzitet u Leonu (Španija)_sve oblasti_
30.11.2021, 09:11h
Prezentacija programa stažiranja njemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana
16.11.2021, 12:11h
Poziv za učešće na konkursu: Design Innovation Award & Competition 2021
15.11.2021, 12:11h
Prezentacija DAAD njemačkog programa stipendija 12. oktobra
15.11.2021, 12:11h