Prilike za mlade

Makanje znaju da sve nade države u napredak leže u kvalitetnom obrazovanju njene omladine. Zato nastojimo da svima vama učinimo dostupnim informacije koje vam mogu pomoći da pronađete prilike za dalji razvoj i kontinuirani napredak.

U okviru ove rubrike, Makanje će vas informisati o stipendijama za nastavak studija na svjetski poznatim univerzitetima, o konkursima za stipendije i seminare, o praksama u zemlji i inostranstvu. Nadamo se da ćete se, nakon svih stečenih iskustava i znanja, ipak vratiti u Crnu Goru da ga podijelite sa nama i da zajedno stvaramo bolje sjutra o kome sanjamo.

Izdvajamo

Poziv na 7. Naučno-stručnu konferenciju "Održavanje 2022"
12.09.2022, 08:09h
Stipendije Njemačke savezne fondacije za životnu sredinu (DBU)
05.09.2022, 11:09h
Takmičenje za studente – Western Balkans Arbitration Writing Competition
15.08.2022, 10:08h
Višegradska ljetna škola od 4. do 14. jula
04.07.2022, 09:07h
Stipendije njemačke Fondacije Konrad Adenauer
24.06.2022, 10:06h
Stipendije Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku, istraživanje i inovacije Tajlanda
15.06.2022, 13:06h