Studentski gradovi

Podgorica
Nikšić
Cetinje
Kotor

podgorica

Podgorica je glavni grad Crne Gore i predstavlja administrativni i kulturni centar Crne Gore. U glavnom gradu je sjedište Univerziteta Crne Gore i 12 univerzitetskih jedinica, dva samostalna studijska programa i dva instituta. Pored toga, u Podgorici se nalaze i dva privatna univerziteta: Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet „Mediteran“, kao i Fakultet za državne i evropske studije. Kako je Podgorica grad sa najvećim brojem studenata, ima i najviše smještajnog kapaciteta. Postoji Đački paviljon i pet studentskih domova: Plavi dvor, I faza, II faza, Stari dom i Novi studentski dom. Studentima su na raspolaganju dva studentska restorana, na različitim lokacijama. 

Podgorica Nikšić Cetinje Kotor