Rukopis

10.04.2022

Mnoga zadovoljstva i mnoga stradanja

Autor: Vanja Samardžić

Stvoriti djelo koje je odlikovano najvećim svjetskim priznanjem, spojiti istorijske činjenice i jezik književnosti zaista predstavlja veliki podvig i nevjerovatnu radost za jednog umjetnika i stvaraoca. Ivo Andrić u svojim djelima prikazuje bol i radost jednog čovjeka, kao i jednog naroda. Imamo prilike da u njegovim iskazima zavirimo u svijet književnika i otkrijemo brojna zadovoljstva, ali i stradanja koja taj svijet nosi.

U nastavku teksta izdvojićemo neke od citata iz romana ,,Na Drini ćuprija” i  ,,Prokleta avlija”.

 

Na Drini ćuprija

,,…nije važno koliko čovek vremena uštedi, nego šta sa tim ušteđenim vremenom radi; ako ga na zlo upotrebi, onda bi bolje bilo da ga nema.”

,,…nije glavno pitanje da li čovek brzo ide, nego kud ide i po kakvom poslu, i da, prema tome, brzina ne znači uvek i preimućstvo.”

,,Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu, lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu.”

,,Jer, ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnja i zavisti koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i izmisle.”

,,Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli.”

,,…jer ništa ljude ne vezuje tako kao zajednički i srećno preživljena nesreća.”

,,Ne treba mene žaliti. Jer svi mi umiremo samo jednom, a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina.”

,,Radeći predano on se odavno bio pomirio sa saznanjem da je naša sudbina na zemlji sva u borbi protiv kvara, smrti i nestajanja, i da je čovek dužan da istraje u toj borbi i onda kada je potpuno bezizgledna.”

,,Stario je, prirodno, i on, ali na jednoj vremenskoj skali koja je mnogo šira ne samo od dužine ljudskog veka nego i od trajanja čitavog niza naraštaja, toliko šira da se okom to starenje nije moglo da primeti. Njegov vek je, iako smrtan po sebi, ličio na večnost, jer mu je kraj bio nedogledan.”

,,Najbednija i najtragičnija od svih čovekovih slabosti nesumnjivo je njegova potpuna nesposobnost predviđanja, koja je u opštoj protivnosti sa tolikim njegovim darovima, veštinama i znanjem.”

,,…ali u dnu duše, onom pravom i poslednjem dnu koje se nikom ne otkriva, ostalo je sećanje na ono što je prošlo, i svest da ono što je jednom bilo može uvek da se vrati.”

,,Tako se na kapiji, između neba, reke i brda, naraštaj za naraštajem učio da ne želi preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filozofija kasabe: da je život neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto ,,kao na Drini ćuprija“.“

 

Prokleta avlija

„U toku mnogih godina on je na Prokletu avliju i na sve što živi u njoj gledao kao na karantin a na njene stanovnike kao na opasne i teško izlečive bolesnike koje raznim merama, kaznama i strahom, fizičkom i moralnom izolacijom treba držati što dalje od takozvanog zdravog i poštenom sveta.“

„Iza pospanog i kao mrtvog lica i sklopljenih očiju krila se uvek budna pažnja i đavolski nemirna i dovitljiva misao.“

„Ja ljude znam, krivi su svi..“

„Kod ljudi koji nam postanu bliski mi sve te pojedinosti prvog dodira sa njima obično zaboravljamo; izgleda nam kao da smo ih vazda znali i kao da su oduvek sa nama bili. Od svega toga u sećanju iskrsne ponekad samo neka nepovezana slika.“

„Ako je prav, nema šta da se boji.“

„Vi ste, uvaženi prijatelju, dobar čovek, pa mislite da je svak dobar.“

„Nije stvar u godinama, nego si takav, maloletan, i maloletan ćeš biti i kad ti bude pedeset. Razumeš? Ti si maloletan, i malouman, malokrvan i malodušan, i uopšte si sve što je – malo.“

„Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih.“

„I sve se svodilo na jedno: postoje dva sveta, između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika.“

„Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo.“

„Ne huli i ne govori budalaštine. Dok god ima mraka, biće i svanuća.“


Izvor naslovne fotografije: privatna arhiva