Rukopis

28.11.2021

O istinama

Autor: Nina Pejović

Da li realnost zapravo postoji? Svjesna sam da postoji moja percepcija realnosti, te da ona nije ista kao percepcija onoga ko se nalazi pored mene. Dakle, ne postoje dvije iste percepcije realnosti. Ukoliko flašu posmatramo sa spoljašnje strane, vidimo različite oblike. Međutim, ukoliko flašu posmatramo iznutra iste, za nas će ona predstavljati jednu zatvorenu sferu u kojoj nam ponestaje vazduha, a u čijoj vodi se davimo. Za čovjeka koji vidi valjak, čovjek koji se davi u flaši biće okarakterisan kao ludak. Istina, dakle, nije apsolutna; postoji više istina koje proizilaze iz različitih percepcija realnosti. Svi sukobi zapravo i počinju sa čuvenom rečenicom „Ja sam u pravu, a ti griješiš“. 

U jednoj firmi, u istoj kancelariji, radili su pušač i nepušač. Jednoga dana, nepušač je otišao da se žali šefu kako mu smetaju cigarete, kako ga guše, te kako ne može više izdržati u istoj prostoriji sa pušačem. Šef mu je odgovorio da je u pravu, da ga razumije, te da će vidjeti šta po tom pitanju može napraviti. Nekoliko minuta kasnije, došao je pušač da se žali na postupke nepušača – konstantno prigovaranje i otvaranje prozora. Šef mu je odgovorio da je u pravu, da ga razumije, te da će vidjeti šta po tom pitanju može napraviti. Oba razgovora je slušala sekretarica. Nakon što je pušač napustio kancelariju, pitala je šefa zbog čega je obojici rekao da su u pravu, vjerujući da samo jedan od njih može biti u pravu. Šefov odgovor je bio sledeći: „U pravu si“. 

Shvatanjem da postoji više istina, otvaramo svoju svijest. Na taj način smanjujemo mogućnost dolaska do sukoba koji se zasnivaju na različitoj percepciji jedne iste stvari. Jedini način da se rat dobije je da se isti ni ne vodi. Uzaludne borbe nam crpe energiju i izazivaju unutrašnje nemire, a ne postoji ništa važnije od unutrašnjeg mira. Ukoliko dostignemo stanje unutrašnjeg mira, ništa nas ne može izbaciti iz kolosijeka. Jedino tako, sami postajemo centar svog univerzuma.