Rukopis

06.11.2021

Ćutanje nije rješenje

Autor: Vladimir Fatić

Djeca od malena moraju naučiti da poštuju različitosti koje ih okružuju. Onda kada naučimo kako da ih prihvatimo stvaramo prostor za bolji život. U današnje vrijeme ne možemo pobjeći od ljudi koji se razlikuju od nas po fizičkom izgledu, kulturi, nacionalnosti, vjeri, stepenu obrazovanja i drugim razlikama. Svako od njih ima pravo da živi kako želi i bude ono što jeste.

Vršnjačko nasilje se javlja u različitim oblicima i predstavlja agresivno ponašanje između djece školskog uzrasta koje se ponavlja ili ima nagovještaja da će se ponoviti. Većinom djeca koja trpe nasilje su ona  tiha i povučena djeca ili ona koja se razlikuju po nečemu od svojih vršnajaka. Oni obično ćute o tome, jer ih je strah da razgovaraju i misle da su oni krivi za to što im se dešava. Pokušavaju sebe da promijene sa željom da sve prestane, ali ne prestaje. Ono će prestati onog momenta kada nauče da prihvate sebe takvim kakvim jesu, jer takvi su ovom svijetu potrebni i kao takvi su najbolji.

U svijetu, od 50 do 70 procenata djece postanu žrtve psihičkog, seksualnog i fizičkog zlostavljanja, naveo je Aaron Greenberg, viši regionalni savjetnik za Evropu i centralnu Aziju, sektor za dječiju zaštitu UNICEF-a. Greenberg je ovo izjavio tokom diskusije koja je održana u okviru 5. svjetskog foruma o interkulturalnom dijalogu koji je održan u Bakuu 2. maja prethodne godine. (Izvor: childhub.org)

Pored vršnjačkog nasilja u ovom tekstu bih se osvrnuo i na temu nasilja nad ženama, koje predstavlja zlouptrebu moći jednog pola nad drugim. Ovdje sam kao problem prepoznao to što od malena muškarce uče da oni moraju dominirati u porodici, te se u mnogim slučajevima to kasnije postiže nasilnim putem. Od početka treba naučiti mušku djecu da na žene gledaju kao na ravnopravne članove društva, koje ne smiju imati drugačiji tretman od njih. Muško nasilje nad ženama je globalni problem, i može se javljati u različitim oblicima u zavisnosti od mnogih okolnosti.

Definicija nasilja prema ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija:

Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprječavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.  Nasilje prema ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira. (Izvor: womenngo.org.rs)

Mnogobrojne statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena bez obzira na nacionalnost, starosno doba ili druge razlike. Obično žene trpe nasilje iz mnogo razloga, kao što su: strah od nasilnika, od toga šta će okolina reći, zbog djece, vjere da će biti bolje i mnogih drugih razloga.

Ono što je važno znati jeste da ćutanjem se ništa ne može postići. Moramo voljeti život koji imamo i niko nema pravo da nam oduzme slobodu na bilo koji način. “Trpi, proći će”, nije dobar savjet, jer nam lako zamaže oči od stvarnosti i dok trepnemo bol koju smo prećutali se može brzo vratiti. Takođe jako je važno znati da na ovom svijetu nijesmo sami i da uvijek možemo potražiti pomoć. Bilo da je u pitanju prodavac u marketu, ljekar, policajac ili prolaznik na ulici, uvijek vrijedi potražiti pomoć i ni po koju cijenu ne treba ćutati.

Prijavi nasilje! Jer nasilniku treba staviti do znanja da postoji neko moćniji od njega i da je nasilje zločin, zbog kojeg će ispaštati.


Autor ilustracije: Vladimir Fatić