Poezija

10.05.2020

Tajra

Autor: Amra Tahirović

Tajra, pišem da me pjesma sjeti,

možda ti nikad neću biti mati.

Na arapskom, kažu, ona koja leti;

snivala sam sinoć, tako ćeš se zvati.

 

Čudan san sam snila, daleka vremena,

možda te nikada neću podizati,

ali u snu jesam bila srećna žena;

snivala sam sinoć, tako ćeš se zvati.

 

Budućnost sam snila, neke srećne dane

u naručju mome, drhtala si mala,

poput tankog pruta ogoljele grane;

tek rođenu, nježnu, Tajra sam te zvalaPhoto: Skyrock.com