Poezija

14.01.2022

Život

Autor: Radivoje Femić

Живот

Чини ти се да је живот кад полетиш на махове,

Одрастао ти си човјек кад побиједиш све страхове.

Кад престанеш већ одавно нове листове да окрећеш,
Кад нестане оно славно, мало хоћеш, више нећеш,

Чини ти се да је љубав кад се другом топла даје
Не, не, није, већ је онда, кад даш и теби не остаје.

Кад престанеш да се дивиш, људе као свјетлост гледаш,
Напријед када кренеш, знајући да назад немаш.Пут

Што мање година то више живота,
одрасти је некада као нека срамота.

Кад свакаве глупости пред тебе истурају,
када те саплићу и ноге ти потурају.

И прво смо људи када се родимо,
па онда нељуди кад се изродимо.

Али са дјетињством ништа се не мјери,
јер нас, од нас паметовање дијели.

Јер када посумњамо у то наше знање,
до правих путева довешће нас незнање.

И онда да је брига онога ко пише,
што није дијете био мало више?