Poezija

19.07.2021

Kap vode

Autor: Anđela Micić

Na koju stranu rijeke  zađeš kada gužva ulica postane teška,

kada se svaki korak čini kao greška?

 Gdje se sakriješ kad sunce više ne prija,

kad se tama čini  milija?

Kojom stazom koračaš,

zar po trnju i snijegu, zar je lijek u bijegu?

Zašto nisi pričala, plakala, klela, zar nisi smjela?

Zašto ne reče bratu il drugu,

zar te nisu naučili da podjeliš tugu?

Kuda si to žurila, da suze staviš u kap vode,

al sa njom, zar i ti ode?

Zar sa vodom odoše suze i strah,

ili samo tvog života dah…

Gdje sad da te traže, ko da ih slaže?

Da si dobro, da nisi tužna, da se smiješ

da si morala otići svoje bitke da biješ,

da ih nisi budila, da se ne naljute.

Gdje da te nađu?

U jednoj kapi vode, u suncu, u vjetru

baš na onom putu, na onoj cesti

gdje ćete se opet jednom sresti.

Na onoj stanici gdje prtljag neće trebati,

 gdje tuga neće vrebati.

Gdje će se plakati samo od sreće,

daleko od svake nesreće.