Poezija

19.07.2021

Šizofrene teme

Autor: Ana Petković

"Lajf iz not a džok" ,

al' kako ko uzme.
Može li ozbiljnost ,
da mu se oduzme?
Mejlove piskaram,
šizofrene teme.
Ljudima se takvim,
misli ne raspreme.
Bore se sa sobom,
tuđim glasovima,
svojim mozgovima,
srušenim snovima.
"Lajf iz not a džok",
mijenja stalno tok,
trajanja nema rok.
Mejlove piskaram,
šizofrene teme,

ljudima se takvim misli ne raspreme.
Kad umislim da imam životne probleme,
sjetim se da čitam "šizofrene teme"