Poezija

07.06.2021

Spoznaja

Autor: Belma Husović

Gomilanje misli do sumraka,

nekima ti liciš na ludaka.

Svi fragmenti tebe okružuju, 

ali znaj da te ne zaslužuju.


Brzo ćeš razumjeti, čovječe

Niz lice suze vidio nije

Život se rađa dok kiša teče,

zato se duga veselo smije.


Ko cvijet u sjeni ideala

Ponovo prevazilazim sebe

Pomislih, pogled me zavarava.


Mislim na ludaka poput tebe

Na korak sam do spoznaje nove

Jedna pjesma što ljubav se zove.