Poezija

31.05.2021

Elektron

Autor: Belma Husović

Ne osećam se kao neko

ko se sprema

ko se penje

ko leti

ka usponu

uz lestvicu karijere

ja sam kao elektron

pun naboja

koji samo

što nije postigao

brzinu oslobađanja

i sinuo

u neviđeni

blistavi

kosmos