Poezija

12.10.2020

Bar malo bliži

Autor: Amina Đerekac

Da si bar očima bliži,

Mogla bih te uvijek prepoznati.

Da bar mogu znati šta je to što dvoje zbliži,

Šta to u nama tako jako vristi?Da si bar srcu bliži,

Zajedno bi rijekom ljubavi plovili,

Našli nešto da nas ponovo zbliži.

Da bi stare snove ostvarili

kao nekad srećni bili.Ali mislima si uvijek blizu.

Znaj da si tu, i tu ćeš biti.

Za ljubav, kažu, nemaju reprizu

ali uvijek cemo tom rijekom ljubavi na malom brodu ploviti

I velike snove sanjati,

Zajedno maštati,

U svom svijetu ćemo uvijek postojati,

Na ovom hladnom brijegu ne smijemo ostati.