18.06.2022

Značaj portala za mlade

Autor: Matija Svorcan

Makanje su ove sedmice pokušali da istraže zašto je važno da mladi imaju svoj portal. Poznato nam je da su internet platforme sve zastupljenije u svakodnevnom životu mladih, a kako ih koriste otkrićemo Vam u tekstu.


Nekada su mladi svoje ideje i kreativnost ispoljavali putem crteža, origamija ili pisanja pjesama dok se danas sve ideje i sele na internet. Društvene mreže, blogovi i razni portali postaju sve dostupniji djeci i mladima zbog razvoja savremene tehnologije, internet se primarno koristi za komuniciranje i zabavu ali se može koristiti i u druge svrhe kao što je edukacija, usavršavanje nekih mekih vještina ili promocija sopstvenog rada.

Način na koji mogu promovisati ostvarena dostignuća jeste osnivanje sopstvenog bloga ili portala koji će omogućiti drugima da ih kontaktiraju i ostvare određenu saradnju. 


 Pod pravilnim korišćenjem interneta  se podrazumijeva zaštita na internetu i razaznavanje podataka sa kojima se svi susrijećemo.

„Učenike treba podržati, od najranijeg uzrasta, najprije u porodičnom kontekstu pa i u školskom“ kazuju iz Unicefa.

Tkođe mladi trebaju razviti određene kompetencije kao što su zaštita na društvenim mrežama, kreiranje sadržaja u digitalnom formatu, procjenjivanje i selekcija informacija na internetu kao i razumjevanje o tome što su štetni sadržaji.

Dakle, ukoliko mladi žele da pokrenu svoj portal gdje će ispoljiti svoju kreativnost neophodno je prvo usavršiti digitalnu i medijsku psimenost jer će znanja iz tih oblasti pomoći mladima da se bolje snađu na internetu koji je prepun mnogobrojnih informacija, mogućnosti ali i prepreka.

O značaju osnivanja sopstvenog portala smo razgovarali sa dvije studentkinje sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici.

 Imati portal takvog tipa je izuzetno važno i korisno kako bi mladi mogli da saznaju više o temama iz ugla svojih vršnjaka ili malo starijih kao što su čitanje, sport, fizičke aktivnosti ili mnogo drugih tema koje ih zanimaju u doba sazrijevanja navodi Anastasija Despotović.

Naša sagovornica takođe ističe da su portali za mlade odličan način da sve informacije do njih stignu na pravi način.

O značaju omladisnkih portala zbog slobode kazivanja mišljenja smo govorili sa Irinom Marković.

Sagovornica je istakla da je veoma važno pustiti mlade da kreiraju uređivačku politiku svog sadržaja i da su portali i drugi formati novih medija odličan način da se dopre do mladih.

Foto- Pixabay