14.02.2020

Održana prezentacija elektronske plaforme za prijavu na Konkurs za objavljivanje nastavne literature i ostalih nekontinuiranih publikacija

Autor: Redakcija portala

Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore i Centar informacionog sistema predstavili su danas elektronsku platformu preko koje će se prijavljivati nastavna literatura i ostale nekontinuirane publikacije za 2020. godinu, po osnovu objavljenog Konkursa Uređivačkog odbora.
Oni su približili postupak prijave na internet stranici https://izdavacka.ucg.ac.me/, na kojoj je dostupno i detaljno uputstvo za prijave.
Prezentaciji su prisustvovali predsjednici uređivačkih komisija organizacionih jedinica Univerziteta.
Predsjednik Uređivačkog odbora prof. dr Stevo Popović istakao je da je donošenjem izmijenjenog Pravilnika o uređivačkoj djelatnosti UCG i uvođenjem centralizovanog sistema komunikacije, Uređivački odbor nastojao da učini ovu djelatnost univerziteta efikasnijom.
„Sve što nije nastavna literatura, udžbenik, priručnik ili monografija koja se koristi u nastavi će se smatrati ostalom nekontinuiranom publikacijom i ona će se odmah prosljeđivati komisijama organizacionih jedinica, koje će dalje realizovati proces u skladu sa Pravilnikom“, kazao je Popović.
On je naveo da će oni biti prilično samostalni u svom radu, u kojem će Uređivački odbor predstavljati krovnu instituciju.
Kontinuirane publikacije i naučni časopisi, dodao je on, odgovornost su Uređivačkog odbora UCG. 
„Uređivačke komisije organizacionih jedinica su dužne da dostave predloge kontinuiranih publikacija na odobrenje, kako bi se i one mogle eventualno naći na listi univerzitetskih publikacija“, objasnio je Popović.
On je ukazao na potrebu sistematizovanog uređenja i prepoznavanja onih časopisa i izdanja koja su univerzitetska, te se tako mogu i predstavljati, uz koršćenje imena i logoa UCG.
„Ona će biti provučena i kroz program iThenticate, što znači da ćemo mi stojati iza toga da to nisu publikacije koje imaju elemente plagijarizma“, istakao je Popović.  
Direktor Centra informacionog sistema Miodrag Zarubica kazao je da je Centar omogućio prenos prezentacije ove platforme uživo, što će biti i kasnija praksa sa svim prezentacijama i događajima od univerzitetskog značaja.
On je objasnio da je digitalizacija definisana i strategijom Centra, koja ima za cilj olakšanu komunikaciju i bržu i efikasniju realizaciju aktivnosti Univerziteta na onlajn platformama.  
Prof. dr Vladimir Drekalović i dr Luka Filipović predstavili su način prijavljivanja za Konkurs i uputstva za autore i recenzente. 
Predsjednici uređivačkih komisija organizacionih jedinica Univerziteta su, tokom diskusije, pozdravili efikasniju izdavačku djelatnost i dali svoje sugestije za dalja unapređenja.