11.10.2021

U utorak otvaranje paviljona, koji je rezultat EASA radionice

Autor: Redakcija portala

EASA Montenegro je dio Evropske Asocijacije Studenata Arhitekture (European Architecture Students Assembly), platforme oformljene 1981. godine u Liverpulu, koja okuplja studente iz 49 zemalja. Studenti se povezuju tokom ljetnjih radionica, u različitim zemljama Evrope. Ove godine, zbog situacije sa virusom COVID-19, EASA je poprimila novu formu – glavni EASA događaj je održan u Kragujevcu, u Srbiji, dok nacionalni koordinatori ostalih zemalja imaju zadatak da održe radionice prilagođene svojim sredinama. Nacionalni tim EASA Montenegro je u saradnji sa Crnogorska asocijacija studenata arhitekture – CASA osmislio koncept pod temom Burning EASA. Radionica se realizovala 08.10 – 10.10. u objektu “Kolektor”, u hangaru bivše fabrike Titeks i okupila je veliki broj studenata sa različitih fakulteta. Tema ovogodišnje radionice je povezana sa jubilarnim obilježavanjem 30 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori. Sa tim u vezi, tema i koncept radionice su usmjereni ka preispitivanju mogućih preupotreba prostora, pri čemu je cilj da studenti nakon trodnevnog boravka i rada ponude kreativan i eksperimentalan odgovor u vidu prostorne instalacije. Cio proces koordiniraće tutorski tim koji predvode dva mentora ispred prvog crnogorskog centra za kreativni otpad O5LAB, Ema Alihodžić Jašarević i Nemanja Milićević. Tutorski tim sagledavajući otpad kao kreativni potencijal, u tom smislu postavlja crnu PVC foliju koja u građevinarstvu ali i u poljoprivredi biva jedan od većih zagađivača životne sredine, kao oblikovno sredstvo za izradu instalacije. EASA Montenegro će ujedno biti i prvi paviljon koji će nakon nekoliko dana uvida javnosti, biti zapaljen, čime će participanti promijeniti agregatno stanje paviljona i pretopiti ga u novi proizvod. U sklopu događaja je organizovana i serija predavanja u večernjim časovima, kojoj su prisustvovali učesnici EASA-e, kao i ostali studenti Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. Glavni sponzori događaja su Arhitektonski fakultet UCG, Kolektor, i firma ENTEXT. Paviljon će biti svečano otvoren 12.10. u 19h, i biće dostupan javnosti 12.10-15.10. u period od 19 – 21h na lokaciji Kolektora, ulica 8. Marta 55 u Podgorici, dok će se topljenje paviljona i stvaranje novog proizvoda odviti 16.10.2021

 

Naslovna fotografija: Damjan Spasojević