26.01.2020

Andrijana Paljušević: „Značaj prakse je neprocjenjiv za profesionalno usavršavanje“

Autor: Bojana Šolaja

Andrijana Paljušević je studentkinja treće godine na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Osim zavidnog prosjeka ocjena koji je tokom školovanja postigla (10.00), Andrijana se može pohvaliti studijskim boravkom u Americi i učešćem na raznim konferencijama i simpozijumima koji su dodatno usavršili njene kompetencije. „Makanjama“ odaje detalje svog studentskog života, ali i daje savjete budućim studentima.

1.    Koliko ovo priznanje znači tebi kao studentu?

Ova nagrada, u koju je utkan atribut izuzetnog dostignuća, predstavlja jedan od zenita mojih osnovnih studija. Sama nominacija Fakulteta političkih nauka, čiji su ornament izvanredni studenti i studentkinje moje i ostalih generacija, nagrada je po sebi; privilegija je što dijelim platformu sa dobitnicama i dobitnicima renomiranog priznanja Univerziteta Crne Gore.

2.    Iako će ova nagrada sigurno biti podsticajna za tvoj dalji razvoj, ona potvrđuje da za tebe motivacija nije problem. Šta je tvoj pokretač u učenju i radu na sebi?

Moja inspiracija je ostvarivanje zamisli cjeloživotnog učenja, koje predstavlja nepresušnu težnju za bogaćenjem znanja u svrhu neprestanog ličnog napretka.

3.    Šta je najteže, a šta najljepše što pamtiš tokom dosadašnjih studija?

S obzirom na to da čitam i informišem se o sferi koju volim i kojoj sam posvećena—međunarodnim odnosima—onda je proces školovanja uživanje. Sastavni dio studentskog života su i oni momenti kada bismo radije odspavali nego dočekali osvit dana sa knjigama i brojnim materijalima razasutim pred nama. Međutim, upravo nas momenti posrtanja nauče da naša volja i snaga pomjeraju artificijelne limite koje smo sebi nametnuli, a upravo je to jedna od najljepših spoznaja.

4.    Kako si se odlučila za ovaj fakultet?

Izbor Fakulteta političkih nauka je bio odraz moje iskazane privrženosti međunarodnoj saradnji—razmjeni ideja i dijaloga sa ljudima sa svih strana svijeta—kaoi učenju jezika i  kooperaciji u okviru internacionalnih organizacija.

5.    Koja oblast unutar struke ti je tokom studija najviše privukla pažnju?

Tokom studija mi se najviše dopalo proučavanje oblasti multilateralne diplomatije, koja podrazumijeva komunikaciju i saradnju više od dva međunarodna aktera na diplomatskom fonu, a u sklopu struktura međunarodnih konferencija ili organizacija poput EU, UN i specijalizovanih agencija.

6.    Koje je štivo tokom studiranja naročito uticalo na tebe?

Unikatan uvid tokom studija su mi pružile filozofija i antropologija, tokom kojih smo proučavali teorije uticajnih mislilaca i njihova djela, kao i značaj i evoluciju ljudskih prava tokom istorije.

7.    Šta bi voljela da se unaprijedi kada je u pitanju sistem obrazovanja u Crnoj Gori?

Tokom zimskog semestra 2019. godine, imali smo priliku da uvidimo kako se naša usvojena teorijska znanja uklapaju u praktični okvir, tokom stažiranja organizovanog od strane Fakulteta političkih nauka. Značaj prakse je neprocjenjiv za profesionalno usavršavanje, i stoga je neophodno raditi na unapređenju tog mehanizma u okviru obrazovnog sistema.

8.    Da li su te predavanja i savjeti nekog profesora naročito motivisali?

Svi profesori koji su me podučavali, kako u Crnoj Gori tako i u SAD-u, gdje sam imala priliku da završim akademski semestar, su me kroz iskazanu ekspretizu, karakterne osobine, i lični uspjeh motivisali, ali i doprinijeli mom akademskom i personalnom progresu, te sam im na tome vrlo zahvalna.

9.    Gdje vidiš sebe nakon završenih studija - u Crnoj Gori ili inostranstvu?

Master studije, kao stepenik više ka daljem akademskom i profesionalnom usavršavanju, željela bih da završim u inostranstvu.

10.  Šta bi poručila budućim kolegama?

Fakultet političkih nauka će vas opskrbiti neophodnim znanjem i vještinama ukoliko svoju budućnost vidite kroz kaleidoskop u kome se oslikava pasija prema medijima, međunarodnim ili institucijama i organizacijama na državnom nivou, povezivanju sa ljudima na polju socijalnog rada ili proučavanju društvenih procesa kroz objektiv empirijskih istraživanja. Esencijalan dodatak vašem formalnom obrazovanju treba da budu i stručna praksa, kao i nacionalne i međunarodne konferencije i simpozijumi na kojima ćete obogatiti vaše znanje i stvoriti prijateljstva za cijeli život.

 

Ostale vijesti iz kategorije