14.05.2021

Dodatni „korona“ ispitni rok od 9. do 16. jula

Autor: Redakcija portala

Na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore kojom je predsjedavao v.f. rektor prof. dr Vladimir Božović usvojene su izmjene Akademskog kalendara za studijsku 2021/22. kojima je predviđen dodatni „korona“  ispitni rok u periodu od 9. do 16. jula.

Nakon razmatranja pozitivnog mišljenja Centra za unapređenje kvaliteta Univerzitet Crne Gore, članovi Senata usvojili su elaborate o opravdanosti osnivanja master primijenjenih studijskih programa Fizioterapija i Zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu.

Na sjednici su razmotreni i referati za izbor u akademska zvanja iz biltena UCG br. 525, 522 i 520/21 za oblast Slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, oblasti Tehnologija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, oblast Primijenjena matematika i programiranje na Prirodno-matematičkom fakultetu, oblasti Dijagnostička grupa kliničkih medicinskih predmeta i  Farmaceutska tehnologija i kozmetologija i Biofarmacija sa farmakokinetikom na Medicinskom fakultetu, kao i  za oblast Socijalno i radno pravo na Fakultetu političkih nauka.

Imenovana je Komisija za pisanje recenzija  za oblast Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija na Priodno-matematičkom fakultetu, kao i Komisija za praćenje inauguracionog predavanja kandidata za oblast Mašinski elementi i konstruisanje mašine na Mašinskom fakultetu.

Na istoj sjednici usvojeni su prijedlozi organizacionih jedinica u cilju realizacije  postupka za sticanje akademskog naziva doktora nauka za 13 kandidata na Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Elektrotehničkom i Filološkom fakultetu. Usvojeni prijedlozi tiču se imenovanja mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanja komisija, utvrđivanja ispunjenosti uslova i razmatranja izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije.

Usvojeni su prijedlozi planova organizacije nastave na svih 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu.

foto: UCG