25.11.2020

NVO Atelje22 najavljuje “Waiting For The Better Future”

Autor: NVO Atelje22

Atelje 22 je nevladina organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori sa ciljem da, kroz kreiranje međunarodnog dijaloga, kombinovanjem eksperimentalnih oblika obrazovanja, doprinese razvoju kulturne scene Crne Gore. Naš rad se izvodi za i sa mladim ljudima koji su na početku svoje karijere. U saradnji sa Prince Claus Fondacijom koja je kofinansirala i podržala projekat “Waiting For The Better Future” zadovoljstvo nam je najaviti niz pažljivo koncipiranih aktivnosti koje imaju za cilj angažman mladih i budućih profesionalaca iz oblasti audio-vizuelnih umjetnosti.

Selektovani kandidati će imati priliku da kroz iskustvo laboratorija, u saradnji sa umjetnicima i predavačima iz inostranstva, učestvuju na realizaciji sitespecific instalacija, nizu predavanja, radionica i izložbi koje će biti organizovane na teritoriji Crne Gore. “Planirane aktivnosti, u domenu umjetnosti, kulture i obrazovanja, imaju za zadatak da unaprijede kulturni prostor kroz lokalno, nacionalno i internacionalno djelovanje.


Pozivamo mlade, entuzijastične ljude koji vjeruju da mogu stvoriti pozitivnu atmosferu, proširiti svoja poznastva i profesionalno se nadgraditi, da nam se pridruže“, poručila je vizuelna umjetnica Milica Janković, predsjednica i osnivač NVO-a Atelje22. U toku je poziv za učešće u interaktivnoj radionici „Beyond the surface“ koju će voditi Chiara Silvestri, psihološkinja čije se dosadašnje iskustvo zasniva na organizovanju radionica koje se bave pitanjima rodno zasnovanog nasilja, rodnim stereotipima i promocijom omladinskog aktivizma na tu temu na teritoriji Albanije, Srbije i Italije.

Radionica ima za cilj osnaživanje mladih koncentrišući se na podizanje svijesti o feminizmu, nezdravim vezama i rodno zasnovanom nasilju. U toku prve radionice biće prezentovana Photovoice metodologije koja će se koristiti u daljem radu, kako bi potpomogla izražavanju naših individualnih i kolektivnih iskustava. Shodno tome pozivamo mlade, kreativne ljude da nam se pridruže i daju svoj dorinos realizacijom radova koji će obrađivati tematiku predloženu tokom radionica.

Radionice će biti organizovane online, jednom nedeljno/2h, u ukupnom trajanju od četiri nedelje (do 20 učesnika). Početak radionica predviđen je za 02. Decembar.2020 godine.

Detaljnije opise projekata, tekuće i predstojeće aktivnosti, možete pratiti na web sajtu www.atelie22.me Instagram : nvo.atelie22 Facebook: atelie22

Za sva dodatna pitanja vezana za projekat i eventualne predloge možete nas kontaktirati na email: ngo.atelje22@gmail.com