17.10.2020

U ponedjeljak II upisni rok za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore

Autor: ucg.ac.me

Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisaće u ponedjeljak, 19. oktobra 2020. godine, konkurs za doktorske studije, za studijsku 2020/21. godinu, u II upisnom roku.

Tekst konkursa će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore (www.ucg.ac.me), kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

Zainteresovani kandidati, prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, podnosiće studentskim službama organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore.

Od dokumentacije, dostavlja se ovjerena kopija diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademska diploma regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita; uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom studijskom programu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Pravo prijave imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.