17.10.2020

Kako napisati motivaciono pismo?

Autor: NajStudent.com

Motivaciono pismo je dokument u kome trebate staviti što više ličnih stvari o vama. Njegov cilj je da stvori sliku o vama, i ubijedi selekcionu komisiju da izabere upravo vas. Dokument treba da bude veoma ličan i trebate pokazati ko ste, šta znate i možete, i šta želite. Ukupno gledajući trebate uskladiti vašu biografiju i vaše ciljeve. Zatim trebate navesti ciljeve koji vas motivišu da konkurišete upravo za taj program. Selekciona komisija očekuje da uskladite vaše ciljeve i ciljeve samog programa. Ova stvar se može posmatrati raznoliko: ne trebate izmišljati neke stvari samo da bi se dopali komisiji, ali pokušajte da sebe predstavite upravo u onom svijetlu, kako bi sama komisija željela da vas vidi. Sve ovo čini SP jedinstvenim dokumentom za svaki pojedinačni program pa stoga zahteva personalizaciju SP-a za svaki program za koji aplicirate.

Pored kvalifkacija koje zahtjeva program, za koji želite da aplicirate, SP treba da vas predstavi i kao razumnu, razložnu osobu koja nije konfuzna, motivisanu osobu, i osobu koja je uvijek spremna na učenje i usavršavanje. Prije nego što počnete da pišete prvu verziju, razmislite malo o sebi, svojim ciljevima i svojim znanjima. Možete početi tako što ćete navesti svoje ciljeve u uvodu. Oblikujte razradu rukovodeći se prethodnim napomenama. Počnite od činjenica - studija, šta i gdje studirate i kako se to može uklopiti u program.

U drugom dijelu biste mogli navesti vaše profesionalne ciljeve i njihovu vezu sa vašim studijama. Navedite, ukoliko imate, vaš dugoročni plan, i naznačite kako bi program mogao da se uklopi u sve to. Cilj SP-a jeste da se predstavite kao jedinstvena osoba, upravo onakva kakvu bi oni željeli u svom programu, tako da dobro razmislite kako će izgledati vaš Statement of Purpose.

Struktura SP-a nije tako komplikovana, i to ne bi trebalo da vas mnogo brine. Niko neće od vas očekivati da zadovoljite određenu formu pisanja, kao što se to očekuje prilikom pisanja CV-a. Pišite jasno i logično, nemojte pretjerivati navodeći svoje ciljeve. Male laži jesu dozvoljene, ali vi ste ipak student i niko od vas ne očekuje listu visoko postavljenih ciljeva.

Zapamtite, da će vaš SP biti jedan od stotinu koje selekciona komisija treba da pročita, tako da dobro pregledajte SP prije nego što ga pošaljete. Jedna od strategija može biti da nakon pisanja prve verzije, nakon nekoliko dana napišete još jedan SP i onda probajte da objektivno ocijenite oba pisma i zatim upoređujući ih, napišete najbolju verziju.


foto: theenglishcube.com