18.12.2019

Nagrada za najbolju StartUp ideju!

Autor: Redakcija portala

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore raspisuje Nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata Univerziteta Crne Gore.

Fond za prvu nagradu, koju je obezbijedio Univerzitet Crne Gore, iznosi 3.000 eura, dok je fond za drugu nagradu, koju obezbjeđuje Privredna komora Crne Gore, 1.000 eura.

Pravo prijave imaju svi studenti Univerziteta Crne Gore, koji se mogu prijaviti pojedinačno ili u timu, sa maksimum tri člana.

Individualni aplikanti mogu imati najviše dvije prijave. Jedan tim može prijaviti najviše tri startap ideje.

Rok za prijavu startap ideja je 15. januar 2020. godine.

Prijave se mogu slati na mejl adresu Karijernog Centra UCG karijernicentar@ucg.ac.me, sa naznakom u subject-u „Konkurs za najbolju startap ideju“,  ili predati u štampanoj formi, u Arhivi Rektorata Univerziteta Crne Gore, svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 sati.

Uz prijavu, aplikanti su dužni da dostave povtrdu o studiranju.

Prijavljene ideje će rangirati tročlana komisija koju čine predstavnici Univerziteta Crne Gore i Privredne komore Crne Gore.

Prijavni formular dostupan je na linku.