01.08.2020

Usvojeni novi podsticajni zakoni za inovacije i tehnološki razvoj

Autor: Redakcija portala

Skupština Crne Gore je usvojila dva nova razvojna zakona – Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija. Ovi zakoni predstavljaju bazičnu mjeru za jačanje IT privrede i funkcionisanje nacionalnog inovativnog ekosistema i omogućavaju širok spektar olakšica i podsticaja koji jednako važe za domaće i za međunarodne kompanije. Na ovaj način otvaraju se nove mogućnosti za povećanje inostranih investicija u Crnoj Gori i čine našu zemlju atraktivnom destinacijom za tehnološko preduzetništvo i testiranje novih tehnologija.

Kada su u pitanju olakšice i podsticaji naročito ističemo oslobađanje od poreza za startapove do 5 godina, umanjenje poreza i doprinosa do 50% za zapošljavanje u inovativnim djelatnostima, kao i oslobađanje poreza na dobit od 100% za reinvestiranje u inovativne projekte i startapove.

Očekivani efekti novog zakonodavnog okvira rezultiraće povećanjem broja startapova sa izvoznim potencijalom kao i broja zaposlenih u tehnološkom sektoru ali i znatno većim ulaganjem u inovativnu privredu što dalje vodi povećanju konkurentnosti i rasta ekonomije i smanjenju odliva talenata.