06.07.2020

Prijemni ispiti na Fakultetu dramskih umjetnosti počinju danas

Autor: ucg.ac.me

Na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore prijemni ispiti počinju danas i završavaju se 8. jula za studijske programe Gluma, Film i mediji i Drama i pozorište.

Prodekan zaImage nastavu ovog fakulteta Jovana Bojović navodi da će se prijemni ispiti organizovati u skladu sa mjerama propisanim od Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

„Test opšte informisanosti i usmeni razgovor sa komisijom obavezan je dio prijemnog ispita na svim studisjkim programima, dok se pojeidnačne strukture razlikuju u zavisnosti od studijskog programa i mogu se pronaći na sajtu Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne“, kazala je Bojović.

Ona je savjetovala kandidatima da čitaju obaveznu literaturu, da pripreme  potrebne zadatke, da imaju što manje treme, a što više samopouzdanja i vjere u sebe i kao što je glasio jedan od slogana kampanje, da „ponesu talenat“.

Rasporedi aktivnosti prijemnih ispita su dostupni na linkovima:

Drama i pozorište

 Film i mediji

 Gluma

 

Ostale vijesti iz kategorije