09.06.2020

Konferencija MECO okupila naučnike iz više od 45 zemalja onlajn

Autor: ucg.ac.me

IX Mediteranska konferencija o računarstvu  MECO ( 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing), otvorena je juče u Hotelu Budva. Ove godine okupila je, kroz onlajn formu, preko 650 autora iz preko 45 zemalja sa pet kontinenata, koji učestvuju u radu 15 tematskih sekcija i 30 sesija, što je rekordni broj učesnika ove konferencije, koja bilježi stalni rast od 2012. godine.

Konferencija je počela uvodnim predavanjem Ralfa G. Herrtwich iz NVIDIE, jednog od najvećih proizvođača grafičkih čipova i sistema na čipu za mobilni i automobilsko tržište. Govorio je o projektovanju inteligentnih sistema za automatska prevozna sredstva.

Konferencijom tradicionalno predsjedavaju prof. dr Radovan Stojanović sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Prof. dr Lech Jozwiak sa Eindhoven Technical Univerziteta.

"Poslije 10 godina rada, bez sumnje, MECO predstavlja crnogorski brend u nauci, sa visokim tehnologijama i inovacijama. Zbornik radova je obima 2000 stranica, a sadrži isključivo pune, strogo recenzirane radove. Ove godine veliki porast učesnika bilježi radionica Cyber-Physical Systems and Internet-of-Things – CPSIoT2020.  MECO je konferencija jakog kredibiliteta, referisana u IEEE, SCOPUS, Web of Science, SCImago, Publons, Google Scholar, ResearchGate i svim značajnijim bazama iz oblasti računarskih nauka", naveo je profesor Stojanović.  

Prema njegovim riječima, konferencija posjeduje SJR impact factor od 2012 i H indeks = 7 prema američkom rangiranju konferencija, a radovi sa MECO konferencije su citirani preko 5000 puta u Google Scholaru, dok se odabrani prilozi štampaju u Elsevierovom časopisu sa SCI liste „Microprocessors and Microsystems – MIPRO”.

MECO konzorcijum čini 20 renomiranih institucija među kojima su iz Crne Gore, Univerzitet Crne Gore i Elektrotehnički fakultet, Ministarstvo nauke, MANT Asocijacija, Inovativna kompanija MECOnet, Čikom, Elkon. Tu su i krovne institucije inženjera elektrotehnike, elektronike, telekomunikacija i računara IEEE, EuroMicro kao i inostrani univerziteti Tehnički univerzitet iz Eindhovena, Elektrotehnički fakulteti iz Beograda i Zagreba, Elektrotehnički univerzitet iz Sant Petesburga - LETI, Rjazanjski Raditehnički Univerzitet, Institut za industrijske sisteme iz Grčke. Evropska komisija je predstavljena kroz niz projekata medju kojima H2020 SMART4ALL projekat.