21.05.2020

Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Autor: Anđela Micić

Foto: BUKA

Kulturna raznolikost danas je jedna od osnovnih premisa demokratskog, modernog i društva koje na jednak način i sa uvažavanjem tretira razlike. Nekada to nije bio slučaj, a razlike su stvarale barijere, netrpeljivost, atmosferu neprijateljstva i straha. U cilju promjene ovakvog stanja, glavna skupština UNESCO-a prihvatila je 2001. godine Opštu deklaraciju o kulturnoj raznolikosti. Godinu kasnije, 21. maj je proglašen Svjetskim danom kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Time su države potpisnice priznale kulturnu raznolikost kao zajedničku baštinu čovječanstva.

Jedan od osnovnih ciljeva deklaracije je buđenje svijesti o značaju odnosa kulture i razvoja, kao i važnosti dijaloga između kultura. Sve kulture i civilizacije doprinose bogatstvu čovječanstva. Stoga se kulturna raznolikost može definisati i kao snaga razvoja koji se naslanja na nekoliko segmenata: toleranciji, međusobnom poštovanju, razumjevanju i prihvatanju.

Kulturna raznolikost predstavlja:

-polaznu tačku za suživot i uključenje svih ljudi u zajednicu

-važan čimbenik razvoja

-poštovanje ljudskih prava

-poštovanje kreativnosti pojedinaca ili skupine.

Gore pomenute ideje teže stvaranju plodnog tla za raznoliko kulturno okruženje, suživot sa ljudima iz različitih kultura, međusobno razumjevanje, poštovanje i pomaganje. Često čujemo da na svijetu ne postoje dvije iste osobe, ali ponekad nismo svjesni značenja te rečenice pa čak nismo ni spremni prihvatiti osobe različite od nas. Podizanje svijesti o međukulturalnom dijalogu te svijesti o društvu koje se sastoji od pojedinaca, ciljevi su kojima treba svakodnevno težiti. Samo tako ćemo pokrenuti stvaranje multikulturalnog svijeta, svijeta u kom će se svaki pojedinac osjećati prihvaćeno, u kom raznolikost neće biti mana nego prednost. Jer kad god upoznate nekog iz druge kulture, vi od njega učiti i bivate bogatiji. Stoga, kulturne razlike nisu prepreke već stepenik ka boljem, bogatijem životu. Ovo su ostvarivi ciljevi, a njihova realizacija zavisi isključivo od nas. Za početak je važno riješiti se predrasuda i zaboraviti stereotipe kada se nađemo u društvu stranaca. Tako njima dajemo priliku da upoznaju našu kulturu dok mi istovremeno upoznajemo njihovu. Kultura je kamen temeljac svakog društva. Predstavlja cjelokupno društveno naslijeđe grupe ljudi – naučene obrasce mišljenja, osjećanja i djelovanja grupe, zajednice ili društva, te izraze tih obrazaca u materijalnim objektima. Obuhvata svekoliki način na koji živimo, naš opši sistem vrijednosti, tradicije, umjetnosti, vjerovanja. Današnji dan nudi priliku da proširimo vidike o vrijednosti kulturnih različitosti i podstiče nas na život u duhu mira, dijaloga i otvorenosti. Imajte na umu da će svijet za deceniju, dvije ili više, biti rezultat onoga što danas radimo. Budimo kreatori boljeg svijeta. Poštujmo tuđu kulturu, ne zaboravimo našu, budimo otvoreni za nove vidike. To je jedini i najbolji način da se sjutra probudimo u boljem svijetu.