26.03.2020

CV kao ogledalo vaše ličnosti?

Autor: Đorđe Đukić

ilustracija: https://business.tutsplus.com/

Među mladim ljudima postoji zabluda da svi koji traže posao, kompaniju iz snova, trebaju imati savršen CV, koji zapravo ne postoji.  Ovo ne znači da pojedinci zanemare proces pisanja CV, već da rade na njegovom poboljšanju, i da ga svojim iskustvima dopunjuju.

Sastavljanje CV je prvi korak u potrazi za poslom a ujedno i prvi podoban dokument o vama, u rukama vaših potencijalnih poslodavaca. Samo od CV zavisi da li ćete proći prvi krug selekcije, a zatim se i zaposliti na poziciju za koju ste konkurisali. Zato CV treba da bude kratak, jasan, i da na najbolji mogući način prikaže vaše obrazovanje, iskustvo, ali ne najmanje važno, vašu ličnost i stav prema životu.

Jedno od početnih pravila jeste da konkurs za koji se prijavljujete pročitate više puta da biste što bolje shvatili šta se od vas u tom trenutku traži. Svaki aplikant bi trebalo da istakne svoje jače strane, posebno vezane za konkretnu poziciju za koju se prijavljuje. Ovo naravno treba da bude potkrijepljeno primjerima iz prakse jer ako samo navedete osobine, to može biti nedovoljno i izgledati neprofesionalno. Poseban akcenat stavite na riječi koje su u koleraciji sa pozicijom, što će ostaviti utisak da ste puni znanja i upoznati sa materijom posla.

Takođe je jako važno da vaš CV bude uredan i lijep za oko! Upravo to će pokazati vaše rukovanje Wordom, u kojem trebate da se držite klasične tipografije kao što su fondovi Arial, Times New Roman ili Georgia. Dužina CV ne treba preći jednu stranu jer mnogi stručnjaci smatraju da je jedna strana dovoljna za čak deset godina iskustva! 

Skrenite pažnju na sebe alternativnim metodama i tako umjesto suvoparnog nabrajanja ubacite brojeve jer oni ostavljaju moćniji utisak, a mogu i pokazati da ste vi osoba koja poznaje biznis, i neko ko može kreirati nove stvari.

Iako mnogi misle da stavka o vašim ličnim interesovanjima nema nikakvog smisla za određenog poslodavca, zapravo mnogo govori o vašoj ličnosti, a može biti i presudna. Ova stavka treba da bude kratka i jasna, a istaknite je tako da bude zvučna i interesantna za čitanje, kako bi potencijalni poslodavac poželio da radi sa vama. Mlade osobe koje tek stupaju na tržište rada svoj kvalitet treba da ukažu u ovim stavkama, ali takođe i kroz obrazovanje, interese i motivaciju za rad.

Pisanje CV zahtjeva investiciju u obliku vremena, što je možda i glavni faktor. Ne postoje dvije iste biografije tako svojoj dajte lični pečat, istaknite kvalitete koji vas prikazuju kao pravu osobu za taj posao, pokažite svoju ličnost, ali se i prilagodite zahtjevima poslodavca.