17.07.2023

Mirković: Ništa ne dolazi preko noći, kroz disciplinu i rad se ostvaruju snovi

Autor: Nikola Saveljić

Tvrdnja da su pravne nauke ljubav i pasija koja se prenosi sa generacije na generaciju potvrdio je sagovornik Makanja, mladi diplomirani pravnik i konsalter Ognjen Mirković. Rođen 4.12.1996, za svega 26 godina života postigao je mnogo, a svoje znanje, kao najvredniji alat, rado koristi u firmi „Omega Law&Consulting“ čiji je i osnivač.

Mišljenja je da se moraju sprovesti drastičnije mjere u djelo kada su u pitanju diplome, odnosno njihova hiperprodukcija, a na odliv mladih mozgova gleda na kao jedan veoma „nesrećan“ fenomen koji osiromašuje Crnu Goru.

„Želim da ukažem i da odlazak mladih, nažalost, pokazuje da jedan dio društva ima ideju da će se u nekoj drugoj državi obogatiti lakše, ali vjerujem da smo svi negdje svjedoci da takva ideja vrlo rijetko postane realnost“, kaže on.

Istakao je da svi moramo znati svoja prava, a pored njih i obaveze, jer samo tako možemo pomoći reformi sistema koja je, tvrdi Mirković, prijeko potrebna.

 

Svjedoci smo sve češćeg odliva mladih mozgova iz Crne Gore i, između ostalog, prisustvujemo hiperprodukciji diploma na sveopštem, obrazovnom planu. Kako Vi, sa pravne tačke, gledate na ova dva fenomena? Gdje se nalazi zdrava granica, odnosno kada je neophodno reći „stop“ i sprovesti reformu sistema koja je, po svemu sudeći, prijeko potrebna?

Smatram da smo veoma blizu momenta kada ce se morati reći stop fenomenu hiperprodukcije diploma, budući da Crna Gora kao jedna od narednih članica Evropske Unije svoje standarde mora prilagodjavati standardima koji su već sad jasno utemeljeni u Evropskoj zajednici. S tim u vezi , moje mišljenje je da će sam ulazak Crne Gore u EU prirodnim sledom dogadjaja izdvojiti i istaći one pojedince i grupe koji su svojim znanjem, zalaganjem i kvalitetom zaista zaslužili da imaju zvanje akademskog gradjanina. S druge strane, odliv mozgova je fenomen koji ukazuje da mladi teže da svoje znanje iskoriste kako u materijalnom tako i u svakom drugom smislu. Međutim, želim da ukažem i da odlazak mladih, nažalost, pokazuje da jedan dio društva ima ideju da će se u nekoj drugoj državi obogatiti lakše, ali vjerujem da smo svi negdje svjedoci da takva ideja vrlo rijetko postane realnost. Dakle, reforme u oblasti obrazovanja i kontrole kvaliteta obrazovanja svakako da jesu potrebne, ali vjerujem da, ukoliko bi pristup pojedinaca bio usmjeren ka razradjivanju ideja i preuzimanju odgovornosti za svoju budućnost, fenomeni kao što su „odliv mozgova“ i „hiperprodukcija diploma“ bi bili "dovedeni" na jednu zdravu razinu.

Mnogi misle da su pravne nauke „lak put do zarade“. Smatrate li da takva percepcija obesmišljava pravne vrline?

Svakako da obesmišljavaju, u pravu ste. Pravne nauke se u javnosti pojavljuju možda i kao društvena sfera sa najviše stereotipa, to je istina. Međutim, realnost je potpuno drugačija. Kao i u svakom poslu, ako ste kvalitetni, imate znanje i sposobnost da isto to znanje unovčite, sigurno da možete veoma lijepo živjeti. Ljudi koji čine da posao pravnika izgleda lako i da se novac samo ,,gomila" na njihovim računima ,bez puno truda, su isti koji su uložili najviše truda i rada, pročitali nevjerovatno mnogo pravničkih knjiga, zakona i tako dalje. Prema tome, da biste lijepo živjeli, potrebno je da se cijelog zivota, a pod tim mislim svakog dana, usavršavate, edukujete,  širite svoj krug poznanika,  pa i saradnika.  Ovo je dio priče o pravnicima i njihovoj zaradi koji javnost zanemaruje , vjerujem zaista ne zlonamjerno. Imao sam, i imam sreće da se svakodnevno sretam sa tim ljudima, i želim da posebno istaknem da nisam do sada upoznao niti jednog dobro pravnika koji je bez nevjerovatno mnogo odricanja uspio da izgradi karijeru.

Nagrada za sve što sam nabrojao jeste ta zarada, koja se može okarakterisati na mnogo načina, ali nikako kao laka, vjerujem složićemo se.


Učestvovali ste na međunarodnim programima Savjeta Evrope i Evropske komisije. Kakvo je bilo Vaše iskustvo? Šta ste, žargonski rečeno, "pokupili" i uvrstili u svakodnevnu pravnu upotrebu?

Da, dobio sam tokom studija, a zatim i kroz posao, prilike koje sam iskoristio, tj. da se upoznam sa radom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i Sudom pravde Evropske Unije u Luksemburgu.

Nevjerovatna iskustva, koja su mi omogućila da prikupim kako kontakte tako i znanja potrebna da napredujem kao pravnik, ali i kao osoba.  Sigurno da je prvo što ću navesti posvećenost poslu, i nalaženje svakog dozvoljenog i zakonskog načina da svojim klijentima omogućim ostvarivanje ciljeva.

Praksa ovih sudova, i otkrivanje načina kako da pristupim informacijama i tumačenjima koja oni pružaju je nešto što mi je već omogucilo, a mislim da će i do kraja karijere, da klijentima pružim savremene, pravovremene i detaljne informacije, koje su im omogućile i u budućnosti će, siguran sam, ostvarivanje zacrtanih ciljeva i najboljih interesa.

Takođe, ove prilike su mi umnogome pomogle da način razmišljanja u mnogim situacijama, kao pravnik, uskladim sa razmišljanjima sudija međunarodnih sudova, đto vjerujem samo za sebe govori dovoljno.

Na kojem dijelu pravnog sistema Crne Gore treba znatno više raditi?

Edukacija građana o njihovim pravima i obavezama je nesto na čemu se definitivno mora ozbiljno raditi. To iz razloga što svijest pojedinca o njegovoj ulozi u društvu za sobom povlači napredak čitave zajednice. 

Naravno, da bi se čovjek edukovao, mora se napraviti osnova, a ta osnova su jasni i razumljivi zakoni i podzakonski akti. Postoji mnogo situacija u kojima ljudi koji vrše zakonodavnu ulogu ni ne konsultuju pravnike prilikom izrade novog, ili izmjene starog zakona, što je po mom misljenju, kontraproduktivno. Proizvod takvog postupanja su akti koji su veoma teško primjenljivi ili nisu uopšte primjenljivi, a takvi nikome ne donose benifite.

Svakako da koliko je potrebno da znamo svoja prava, jednako je bitno da znamo i svoje obaveze. Pod obavezama smatram svako postupanje kojim pojedinac svoju funkciju u društvu obavlja u skladu sa zakonom.

Primjetićemo da su sve ove reforme povezane veoma usko, a da su izazovi u njihovoj primjeni veoma veliki, što vjerujem neće predstavljati u budućnosti prepreku za napredak kako pojedinaca, tako i zajednice u cjelini.

Otvorili ste sopstvenu konsalting firmu „Omega Law&Consulting". Koliko dugo ste se spremali da načinite jedan takav, primijetićemo i hrabar potez, s obzirom na to da ste veoma mladi?

Ideja o pokretanju sopstvenog posla, konkretno konsalting agencije postoji dugo vremena, i počela je da se razvija u momentu kada sam shvatio da posao koji mogu raditi za drugog, na isti način mogu raditi i za sebe. Naravno, apsolutno je jasno da se sve oko nas razvija, i to prilično brzo, i da ne treba gajiti nerealna očekivanja da od starta možete ostvariti laku i brzu zaradu. To postoji samo u holivudskim filmovima. Medjutim , vjerujem da mladi treba da razmišljaju u pravcu da  preuzmu inicijativu, okruže se dobrim saradnicima, i konstantno rade na sebi da budu najbolja moguća verzija sebe. Jedna činjenica za koju sam apsolutno siguran da je tačna je da u našem društvu postoji veoma mnogo mladih ljudi koji imaju brilijantne ideje koje se tiču pokretanja sopstvenih ,,zanata" koji vremenom, učenjem i strpljenjem mogu da prerastu u ozbiljne ,,biznise" žargonski rečeno. Upravo je to jedan od razloga zasto je ,,Omega" nastala. Da pomogne ljudima da svoje ideje realizuju, i da svoje zacrtane ciljeve ostvare na najbolji mogući način.

Šta je sve neophodno mladom pojedincu kako bi pokrenuo biznis, ne samo iz pravne sfere, već i drugih oblasti poput preduzetništva, karijere ili, recimo, akademije i školstva?

Vjerujem da svaka osoba prije nego pokrene svoju kompaniju mora da detaljno da prouci četiri polja. To su: pregovaranje, ljudska priroda, novac i prodaja.

Naravno, kada govorimo o oblasti akademskih zahtjeva za pokretanje poslovnih ideja, tu se mora od slučaja do slučaja uzimati u obzir sfera u kojoj se pokreće posao.

Gledano sa aspekta prava, mora se imati svijest o poreskim obavezama, poštovanju konkurencije, i praćenju i primjeni drugih zakonskih propisa. To je suština pravnog aspekta u poslovnim krugovima kako u svijetu, tako i kod nas.

Kako sam prije i rekao, inicijativa i energija da se svako ostvari u karijeri su neophodni. To podrazumijeva preuzimanje odgovornosti za svoje postupke. Moje je lično iskustvo da kada počnete da preuzimate odgovornost, počinjete i da vidite razne prilike kako da napredujete u zivotu ,ne samo u poslovnom već i u životnom smislu.

 

Koji su Vaši planovi za budućnost? Šta  biste poručili mladima koji bi, možda, željeli da se bave pravom i pravnim naukama?

Sigurno da je razvijanje ,,Omega Law&Consulting" i "borba" da agencija svim sadašnjim i budućim klijentima omogući uspješno poslovanje, kroz pružanje vrijednih savjeta i preduzimanje ozbiljnih i inovativnih aktivnosti. Ideja je da agencija ide korak po korak, razvija se u poslovnom smislu, i zadobija povjerenje klijenata iskljucivo profesionalnim i principijalnim postupanjem.

Poruka za mlade je da što prije razviju ideju, sprovedu je u djelo, i razumiju da kroz preuzimanje odgovornosti i disciplinu mogu da obezbijede sve sto zasluže i što u krajnjem zacrtaju kao svoj cilj. Mladim pravnicima i budućim kolegama želim da poručim da što vise čitaju, da razumiju da ništa ne dolazi preko noći, ali da kroz disciplinu mogu da se ostvare kao ljudi ali i kao pravnici, i da preuzmu odgovornost, jer imaju potencijal da budu ono sto su zacrtali. Jedino sto je potrebno je raditi na sebi i razvijati sopstvenu ideju u biznis. Svakako, nauka koja pruža mnogo lijepih iskustava, ali koja zahtijeva predanost, mada kao i svaka druga složićemo se. 

Izvor svih fotografija: Privatna arhiva sagovornika

Ostale vijesti iz kategorije