25.05.2023

“Maloljetnici s kriminalnim dosijeima su dio realnosti, hitno reagovati”

Autor: M.K.

Neophodno je da se cjelokupno društvo  uključi kako bi problem nasilja i maloljetničkog kriminaliteta bio riješen. To je poručeno na konferenciji “Suprostavljanje kriminalitetu maloljetnika kroz preventivno djelovanje i sankcionisanje.


“Samo zajedničkom saradnjom možemo izaći iz okvira da naša djeca gledaju na nasilje kao na šalu. I sami smo svjedoci da je nasilje učestala pojava koja je poprimila ozboljne obrise. Mislim da su u obrazovnim institucijama dali previše fokusa na obrazovanje, a malo na vaspitanje.. Druga kuća je škola u koju treba nastaviti vaspitanje i mislim da smo to zaboravili”, kazao je direktor Internacionalne policijske organizacije Ivan Pekić.


Milica Pajović iz Ministarstva javne uprave kazala je da mladi danas žive u izazovnim vremenima. 


“Kad statistika pokaže trend rasta maloljetničkog kriminala to mora biti znak za hitnu uzbunu. Maloljetnici s kriminalnim dosijeima su dio naše slike. Integritet mladog čovjeka se razvija u mladim godinama i potrebno je da ih država podrži”, poručila je Pajovićeva.


Dodaje da je potrebno odgovoriti na pitanja poput: da li su škole izgubile vaspitnu ulogu, da li su vrijednosti u krizi, da li smo tolerantni na nasilje imamo li kulturu dijaloga, da li sredstva informisanja nude obrazovni sadržaj, te da li je proordica u krizi.


“Potrebno je hitno regovati i koristiti represivne mjere”, zaključuju iz MJU.


Advokatica Andrijana Razić smatra da onoga momenta kada maloljetnik dodje u situaciju da mu treba advokat i odbrana, da je već kasno za bilo kakvu ispravku.


“Kad pricamo o maloljetničkoj delikvenciji, dijete je poslednji u nizu krivaca ili odgovornih za to što radi. Edukacija roditelja i odraslih, pa tek onda djeceje jako važna, nas oni ne slušaju nego gledaju, rekla je Razić.


Kristina Mihailović iz udruženja Roditelji poručuje da se u prethodnom periodu malo radilo da bismo uticali na devijantna ponašanja u društvu. 


“Našpj porodici potrebna je veća podrška nego ikad do sad. Danas imamo bezbroj izazova i moramo se pozabaviti njima i pomoći porodici da utiče na vaspitanje djece i suzbiju ponašanje koje će biti nasilno. Ako nam je ključno rješenje da pošaljemo djecu u zatvore onda treba da se zamislimo. Imamo prostora za djelovanje do tog perioda. Ako ne mozemo ništa djetetu od deset godina, onda je to razlog da razmislimo gdje smo. Tu je ključna podrška države da pomogne i natjera i nadje mehanizme kako da da porodici podsticaj da mijenja ponašanje djeteta”, rekla je Mihailovićeva.


Neda Radović iz NVO Sistem smatra da  nijesmo svjesni ozbiljnosti problema i u kojoj mjeri se dešava vršnjačko nasilje.


“Prevencija nasilja je najvažnija. Ne smijemo da zanemarimo govor mržnje i uticaj na mentalno zdravlje najmladjih. Djeca su izložena ovom vidu nasilja. Potrebne se obrazovne mjere s ciljem emocionalnog obrazovanja mladih i formirati kritično mišljenje mladih”, kaže Radović.


Novinarka Svetlana Djokić zaključuje sda mediji mogu biti jaka karika u cijeloj priči tako sto će profesionalno raditi posao.