20.01.2023

AMBER alert širom svijeta... i u Crnoj Gori?

Autor: Sofija Kirsanov

Iako je podrška inicijativi za uvođenje AMBER alert opravdano visoka širom regiona, o čemu smo govorili u jednom od nedavnih tekstova, građani još uvijek nijesu dovoljno informisani o tehničkim specifikacijama i djelovanju ovog mehanizma u praksi. Redakcija portala “Makanje” izdvojila je neke od ključnih informacija koje se tiču primjene ovog sistema, kako bi čitaoci mogli sami da procjene da li bi i Crna Gora imala koristi od uvođenja “AMBER alert-a” u naš sistem. 

Svaka država ima slobodu da uvede svoje kriterijume, u odnosu na potrebe koje proizilaze iz sopstvene prakse. Ovo su najčešći kriterijumi država u Evropi, kako navode na amberalert.rs:

  • Potraga se vrši za maloljetnom osobom (mlađom od 18 godina);

  • Postoji potvrda od strane policije da objava alarma neće ugroziti život djeteta;

  • Sumnja se da otmičar ima namjeru da povredi dijete;

  • Dostupnost osnovnih informacija (npr. kako dijete izgleda);

  • Postoji sumnja da nestanak ima potencijalno ugrožavajuće posledice po život djeteta;

  • Nepoznate okolnosti nestanka;

Ukoliko je u pitanju dijete koje je pobjeglo od kuće, mehanizam se ne aktivira, osim u specifičnim okolnostima, i to obično kada dijete ima manje od 13 godina, dakle, da nije u tinejdžerskom periodu.

Od 200 "AMBER alert-a" izdatih u SAD-u od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020., 196 slučajeva je rezultiralo pronalaskom djece, od kojih je 46 uspješno pronađeno kao direktna posljedica izdavanja "AMBER alert-a". Od uspješnih priča u 2020. godini, 67 procenata djece, što predstavlja 57 procenata slučajeva, uspješno je pronađeno u roku od tri sata od izdavanja tih upozorenja. „Neuspjesi“ AMBER alert-a, sa druge strane, su obično slučajevi kada je bilo malo nade za pronalazak djeteta zbog namjere počinioca koja je bila previše maliciozna da bi se blagovremeno spriječilo njegovo djelovanje.

“Child Alert” je belgijska verzija "AMBER alert-a", tj. sistem za razmjenu poruka koji obavještava građane da je dijete nestalo i da se nalazi u situaciji opasnoj po život. Omogućava da se građani koji mogu imati bilo kakvu informaciju jave kako bi dijete moglo biti brzo pronađeno pozovu, i to kroz čitav niz komunikacionih alata, među kojima su saobraćajni znakovi, radio i televizijske stanice, provajderi mobilne telefonije, internet, elektronski bilbordi, mreže preduzeća. Svaki građanin i organizacija koji žele da učestvuju mogu se registrovati na veb stranici Child Alert. Ovom platformom upravlja Child Focus, u saradnji sa belgijskom federalnom policijom i pravosudnim organima. Odluku o pokretanju uzbune o djetetu donosi samo sudija za prekršaje (državni tužilac ili istražni sudija) zadužen za slučaj nestanka. Belgijski sistem je specifičan jer njime koordinira NVO organizacija u saradnji sa državnim organima, što bi u Crnoj Gori bilo efikasnije od jednostranog djelovanja državnih organa.

Hrvatska verzija "AMBER alert-a", pod nazivom NENO Alarm, predstavljena je u novembru od strane hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova. U slučaju nestanka djeteta MUP će obavijestiti kompaniju Meta, koja će inicirati upozorenje, odnosno NENO Alarm građanima - korisnicima društvenih mreža Fejsbuk i Instagram - u krugu od 60 kilometara od mjesta u kojem je dijete posljednji put viđeno. Upozorenje će sadržavati osnovne podatke o nestalom djetetu i poveznicu na njegov profil na internet stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba. S obzirom na to da građani za širenje informacija o nestaloj djeci svakako koriste društvene mreže poput Instagrama i Fejsbuka u Crnoj Gori, uspostavljanje saradnje između odgovarajućih državnih organa i privatnih kompanija koje vode društvene mreže poput Mete je odgovarajuća metoda za Crnu Goru koliko i za susjednu Hrvatsku.

Kao i o svakoj inicijativi koja postane viralna na društvenim mrežama, i o ovoj inicijativi zaživjele su razne teorije zavjere, od kojih mnoge imaju ideološku podlogu. Neke od njih, na primjer, vezuju se za Džona Podestu, načelnika štaba Bijele kuće u Klintonovoj administraciji, za kojeg se na TikToku tvrdi da upravlja američkim „AMBER alert“ sistemom, a koji je bio jedan od glavnih aktera Pizzagate teorije zavjere, koja je opovrgnuta nakon fatalnih posljedica, a koja je za temu imala skriveni lanac pedofilije. I ova teorija može se opovrgnuti prostom pretragom na internetu koja pruža uvid u „spornu“ dokumentaciju, ali i prostom činjenicom da je ovaj sistem u Americi uređen PROTECT Act-om, koji čini upravo to – štiti.

Od ovakvog tipa zaštite posebne benefite bi imale ranjive grupe poput RAE populacije, djevojčica i OSI, koji su a priori u nepovoljnijem položaju kada je u pitanju nasilje, pogotovo ove vrste. U svakom slučaju, inicijativa koja se kao pravi alarm širi Balkanom dobila je punu podršku naroda, iako uz rijetku, ali racionalnu rezervu. Na donosiocima odluka je, prvo u Srbiji, a nakon toga i širom Zapadnog Balkana, da razmotre ovu inicijativu i doprinesu zaštiti najmlađih građana država čijih su na čelu.