17.11.2022

Rektor Božović čestitao Međunarodni dan studenata: Najbolji od vas promijeniće tokove svijeta

Autor: UCG

Međunarodni dan studenata - 17. novembar je dan kad se slavi multikulturalnost, različitost i saradnja studenata širom svijeta, ali i posebnost studenata svakog univerziteta. 

Univeizitet Crne Gore ima razloga da slavi svakog studenta koji je odabirom Univerziteta krenuo putem promjene na bolje, počevši od samog sebe, željom da izgradi svoj put kroz znanje. U zajednici od 20 000 njih, nije malo za jedno društvo. Radeći na sebi, gradeći znanje, radite na boljem sjutra cijelog društva. Oni najbolji od vas, investirajući u znanje i dajući krila inventivnosti, mogu da promijene tokove ne samo jednog društva već i svijeta. Ljudi sa ovih prostora su to već dokazali. 

Univerzitet Crne Gore će vam pružiti podršku da raskinete sa svakim vidom inercije i pustite na slobodu kreativni impuls koji sasvim sigurno nosite u sebi. Dopustite da budete izazvani već izrečenom pjesničkom maksimom „Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda!“ (A. B. Šimić). 

Nije presudno samo obrazovati um već obrazovati i srce, a to znači da znanjem treba da, u budućnosti, date odgovor na potrebe jednog društva, a zašto ne i svijeta. 

Danas vam se više nego ikad pružaju razne mogućnosti kroz umreženost Univerziteta Crne Gore sa visokoškolskim, naučnoistraživačkim i umjetničkim centrima svijeta koji nude ekspertizu koju možete donijeti svojoj zemlji.  Iskoristite servise podrške na Univerzitetu koji će vam pomoći da slijedite svoj zacrtani put, karijere ili nauke. Razvijajte svoju kritičku misao i polažite pravo na slobodu mišljenja, nek se vaš glas uvijek čuje. 

Kolika je snaga mladosti govori i to što je ovaj datum svjetsko podsjećanje na borbu palih studenata Univerziteta u Pragu, za slobodu, demokratiju i pravo na obrazovanje. 

Sa ponosom na vaš dosadašnji rad, čestitam vam vaš Dan, sa željom da idete kroz život, svom svojom veličinom, korakom uspjeha na svim poljima: i života, i obrazovanja, i umjetnosti, i nauke.