26.07.2022

Studentski parlament UCG inicirao povećanje iznosa novčane naknade za korisnike Programa stručnog osposobljavanja, studentskih kredita i stipendija

Autor: Portal Makanje

Uvažavamo i pozdravljamo usvajanje odluka Skupštinskog odbora za za prosvjetu, nauku, kulturu i sport,  koje se odnose na  povećanju iznosa novčane naknade za korisnike Programa stručnog osposobljavanja, studentskih kredita i stipendija. Smatramo ih bitnim za studentsku populaciju, ali u isto vrijeme pozivamo na suštinsko promatranje i analizu položaja studenata i mladih i cjelokupne i cjelishodne reforme svih aspekata, zakona i normi koji će uticati na njihov dugotrajno bolji status u našem društvu, kako bi ih ohrabrili i uvjerili da je Crna Gora zemlja koja računa na njih i koja ih treba.

Usvajanje Zakona o izmjeni Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, adekvatan je odgovor na potrebe studenata i njihove zahtjeve u pravcu poboljšanja studentskog standarda, koji su kanalisani posredstvom Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore kao zvaničnog predstavničkog tijela.

Kao krovna studentska organizacija najveće ustanove visokog obrazovanja ova pitanja inicirali smo i još 2020. godine prema resornom ministarstvu,  kao i sadašnjem resornom ministarstvu dopisom od 2. juna ove godine, kao i svim poslaničkim klubovima dopisom od 29. juna, smatrajući da usvajanje izmjena i dopuna navedenih zakona, predstavlja odgovor koji je bio neophodan u trenutku kada je istovremeno sa povećanjem zarada u našoj državi, došlo i do povećanja troškova života, što se nepovoljno odrazilo na studente i njhove porodice.

Povećanje iznosa mjesečne naknade za Program stručnog osposobljavanja, kao i studentskih kredita i stipendija, predstavlja samo dio zahtjeva koje smo uputili u prethodnom periodu, a što je neophodno, kako bi studenti imali značajno povoljnije, odnosno uslove koje zaslužuju.

Stoga, već sada možemo da najavimo da ćemo u narednom periodu insistirati na usvajanja dodatnih izmjena zakona kojima se reguliše Program stručnog osposobljavanja, jer je potrebno utvrditi jasnije kriterijume i kontrolne mehanizme, kako bi isti bio implementiran na adekvatan način i ostvario svrhu zbog koje je i uspostavljen.

Takođe, stava smo da u što skorije vrijeme treba pristupiti izraditi lex specialisa kojim će se regulisati pitanje uspostavljanja Studentskog servisa, kao pravnog instituta koji će visokoškolcima dati mogućnost da rade na privremenim i povremenim poslovima, te stiču potrebna znanja i vještine, ali i zarade već tokom studiranja.

S poštovanjem,

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore